Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach

Dyrektor ZOZ: (32) 769-51-10
Administracja (księgowość, kasa, kadry): (32) 769-51-10
Rejestracja telefoniczna do poradni dla dorosłych od godz. 8:00 – 18:00: tel. (32) 769-51-01, (32) 364-90-00
Rejestracja telefoniczna do poradni dla dzieci od godz. 8:00 – 17:30: tel. (32) 769-51-01, (32) 364-90-01
RADA SPOŁECZNA ZOZ
powołana uchwałą nr VI.55.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 marca 2015r.
  1. Tomasz Szczerba – Przewodniczący Rady Społecznej
  2. Andrzej Sitko ­Wiceprzewodniczący Rady Społecznej
  3. Anna Kręcisz – Przedstawiciel Wojewody Śląskiego
  4. Mariola Chmielewska – Radna Rady Miasta Wojkowice
  5. Barbara Rogalska – Radna Rady Miasta Wojkowice
Centrala Śląskiego OW NFZ w Katowicach

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32/ 735 -17- 00
fax 32/ 254 18 94


Informacja dotycząca Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) Śląskiego OW NFZ

(również zgłoszenia o kartach zgubionych i skradzionych)
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32/ 735 18 00


Informacja dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel.: 32/ 735 18 87, 735 18 78, 735 18 72


Informacja Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego Śląskiego OW NFZ

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32/735-05-65, 32/765-05-22


Informacja Działu ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych Śląskiego OW NFZ

ul. gen. Jankego 15a, 40-615 Katowice
tel. 32/ 735 05 56, 735 05 57


Biuro Działu Skarg i Wniosków Świadczeniobiorców Śląskiego OW NFZ

ul. gen. Jankego 15a, 40-615 Katowice
tel. 32/ 735 05 90, 735 05 63, 735 05 13 735 05 16, 735 05 82


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Śląskiego OW NFZ

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32/ 735 17 07