zapisy w rejestracji, od poniedziałku do piątku:
e-rejestracja: zozwojkowice.erejestracja.org

rejestracja telefoniczna: od poniedziałku do piątku od 8.00 - 18.00

  • do lekarza rodzinnego dla dorosłych i lekarzy specjalistów: (32) 364-90-00 lub 769-51-01

  • do lekarza pediatry: (32) 364-90-01