ZOZ Wojkowice

Zakład Opieki Zdrowotnej WojkowiceWojkowice, dnia 16 Maja 2022r.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ za 2021
Wojkowice, dnia 18 Września 2021r.

Szanowni Pacjenci!

w załączniku plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2021Wojkowice, dnia 26 Maja 2021r.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ za 2020 r.Wojkowice, dnia 14 Kwietnia 2021r.

Szanowni Pacjenci!

Nastąpiła zmiana lokalizacji punktu pobrań “Diagnostyka”.

Wejście od strony parkingu – główne wejście do rehabilitacji- sklepu medycznego.


Medycyna pracy czynna:
poniedziałki i piątki w godz. 7:30 – 10:00
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w wyznaczonych godzinach.

telefoniczna rejestracja pod numerem:
32 769 51 01 lub 32 364 90 00