ZOZ Wojkowice

Zakład Opieki Zdrowotnej WojkowiceWojkowice, dnia 17 Kwietnia 2024r.

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej – nowe korzyści dla pacjenta


Od marca 2024 roku Poradnia ZOZ Wojkowice w ramach kontraktu z NFZ realizuje świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną.
Opieka koordynowana dotyczy pacjentów: chorych przewlekle; leczonych w placówkach POZ. W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:
  • kardiologii (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca)
  • diabetologii (cukrzyca)
  • endokrynologii (niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, wole guzkowe tarczycy)
  • pulmonologii (astma, POCHP)
Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem. Lekarz pierwszego kontaktu: przeprowadzi z pacjentem pogłębiony wywiad; zbada i przeanalizuje wyniki badań diagnostycznych; oceni aktualny stan zdrowia; ustali z pacjentem indywidualny plan działania; przekaże plan do realizacji – dostępny również w formie elektronicznej na Internetowym Koncie Pacjenta.

Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator. W Poradni POZ ZOZ Wojkowice koordynatorką jest Pani mgr Agnieszka Czajer-Ziewacz.

Poradnia Wojkowice podjęła współpracę w ramach opieki koordynowanej z następującymi specjalistami: kardiolog- dr Piotr Wójcik, diabetolog – dr Jadwiga Zawada, endokrynolog – dr Maria Świerkot, pulmonolog – dr Szymon Dworniczak, dietetyk – mgr Joanna Wardenga.

Większość konsultacji będzie się odbywała na terenie naszej poradni. Część badań i konsultacji – w ośrodkach zewnętrznych, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Zapraszamy naszych pacjentów do skorzystania z możliwości, które daje Opieka Koordynowana.

Zachęcamy do rozmowy na ten temat w Waszym lekarzem prowadzącym, który udzieli bliższych informacji.

Więcej informacji na zozwojkowice.pl

Dr Ilona Warwas
Kierownik Medyczny
ZOZ Wojkowice
Wojkowice, dnia 19 Października 2023r.
Wojkowice, dnia 10 Października 2023r.

Burmistrz Miasta Wojkowice oraz ZOZ Wojkowice zapraszają na bezpłatne szczepienia profilaktyczne w jednorazowej dawce (Nimenrix) przeciw zakażeniom meningokokowym typu C.
Szczepienia realizowane będą w Zakładzie Opieki Zdrowotnej od dnia 16 października 2023 roku. Szczepieniami objęte mogą zostać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, będące mieszkańcami Wojkowic i posiadające deklarację złożoną w ZOZ Wojkowice.

Numer telefonu kontaktowego: 665 624 021.Wojkowice, dnia 15 Maja 2023r.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ za rok 2022
Wojkowice, dnia 02 Marca 2023r.

SZANOWNI PACJENCI!

Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że od dnia 06.03.br. Rejestracja pacjentów zostaje przeniesiona na parter budynku. Będą tam rejestrowani zarówno pacjenci dorośli jak i dzieci. Ulegają również zasady pracy w Poradni Dziecięcej. Dzieci chore będą przyjmowane w obecnej poradni dzieci zdrowych (wejście główne do budynku) natomiast dzieci zdrowe w obecnej poradni dzieci chorych (wejście boczne od strony parkingu).
Wojkowice, dnia 16 Maja 2022r.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ za 2021


Wojkowice, dnia 18 Września 2021r.

Szanowni Pacjenci!

w załączniku plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2021Wojkowice, dnia 26 Maja 2021r.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ za 2020 r.Wojkowice, dnia 14 Kwietnia 2021r.

Szanowni Pacjenci!

Nastąpiła zmiana lokalizacji punktu pobrań “Diagnostyka”.

Wejście od strony parkingu – główne wejście do rehabilitacji- sklepu medycznego.


Medycyna pracy czynna:
Informujemy Szanownych Pacjentów, że od dnia 01.01.2023r. Poradnia Medycyny Pracy będzie przyjmować pacjentów WYŁĄCZNIE z firm, z którymi nasza placówka ma podpisaną umowę na przeprowadzanie profilaktycznych badań w ramach medycyny pracy /badania wstępne, okresowe i kontrolne/

poniedziałki i piątki w godz. 7:30 – 10:00
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w wyznaczonych godzinach.

telefoniczna rejestracja pod numerem:
32 769 51 01 lub 32 364 90 00