ZOZ Wojkowice

Zakład Opieki Zdrowotnej Wojkowice

Misją Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach jest poprawa jakości życia poprzez leczenie i pomoc w chorobie mieszkańcom naszego miasta, powiatu i regionu kraju. Pragniemy zapewnić wszystkim naszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, świadcząc usługi medyczne jak najlepszej jakości i na wysokim poziomie etycznym. Nasze zobowiązanie realizujemy poprzez podstawową (lekarz rodzinny) i specjalistyczną ambulatoryjną opiekę medyczną, medycynę pracy oraz programy profilaktyczne. Staramy się aby wszelkie usługi były świadczone przez znakomicie przygotowaną, wysoko wykwalifikowaną kadrę, która wypracowała skutecznie, bezpiecznie i efektywnie procedury postępowania, gwarantując wysoki poziom, a tym samym komfort i zadowolenie naszych pacjentów.


Podstawowym celem Zakładu jest świadczenie usług zdrowotnych w ramach :
 • podstawowej (lekarz rodzinny dla dorosłych i dla dzieci)
 • specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
  W szczególności wykonywane są:
 • Badanie i porada lekarska w ramach lecznictwa podstawowego,
 • Badanie i porady lekarskie w ramach specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego: okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne, ginekologiczne, jeśli wymaga tego stan zdrowia również w miejscu pobytu chorego,
 • świadczenie usług w zakresie medycyny pracy – wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
 • wykonywanie zadań w ramach pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • sprawowanie opieki zdrowotnej nad dziećmi uczęszczającymi do szkół w ramach medycyny szkolnej
 • profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia.