ZOZ Wojkowice

Zakład Opieki Zdrowotnej Wojkowice

Koordynator – nowa funkcja w POZ


Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 października 2021 roku poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinny wyznaczyć koordynatora, który wesprze pacjentów POZ w procesie leczenia. Docelowo koordynator będzie dbał o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, informował szczegółowo o kolejnych etapach leczenia, nie tylko w ramach POZ, oraz wspomagał organizację leczenia w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi.

I etap – profilaktyka

Zmiany w organizacji pracy POZ, które wzmacniają rolę POZ w opiece nad pacjentem, będą wprowadzane stopniowo. W I etapie – od 1 października – koordynator ma skupić się na działaniach profilaktycznych.
Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie programów zarządzania chorobą, czyli opieki koordynowanej dla pacjentów chorych przewlekle. Od 1 stycznia 2022 roku sukcesywnie do programu będą włączane kolejne schorzenia i choroby: nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, choroby tarczycy.

Opieka koordynowana – korzyści dla pacjentów

  • Dostęp do koordynatora, który planuje i monitoruje przebieg diagnostyki oraz terapii, co ważne przypomina także o nadchodzących wizytach,
  • Zapewnienie planu leczenia, czyli kontynuacji leczenia także poza POZ,
  • Wzrost zaufania do POZ oraz do  personelu medycznego i niemedycznego swojej poradni,
  • Sprawniejszy przepływ informacji m.in. o stanie pacjenta i wynikach jego badań między lekarzem rodzinnym a lekarzami innych specjalności.

Opieka koordynowana – korzyści dla poradni POZ (na podstawie wyników pilotażowego projektu POZ PLUS)

  • Poprawa i usprawnienie organizacji pracy,
  • Pozyskanie nowych pacjentów,
  • Lepsze przygotowanie placówki do procesu akredytacji.


Opieka koordynowana oznacza wzmocnienie POZ

Koordynator jest pierwszym krokiem w rozwoju POZ i wzmocnieniu opieki nad pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej. Kolejnymi etapami będą m.in. wprowadzenie wizyty kompleksowej dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, poszerzenie dostępnych badań diagnostycznych, (laboratoryjnych i obrazowych), które będzie mógł zlecić lekarz POZ.