ZOZ Wojkowice

Zakład Opieki Zdrowotnej Wojkowice

dr n. med. Specjalista pediatrii

dr W. Waler- Wygas – nieobecna do odwołania