ZOZ Wojkowice

Zakład Opieki Zdrowotnej Wojkowice

Wykaz poradni i pracowni w ZOZ Wojkowice

podstawowa opieka zdrowotna (lekarze rodzinni)

 • poradnia (gabinet) lekarza POZ
 • poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

podstawowa opieka zdrowotna (pielęgniarki i położne)

 • poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
 • poradnia (gabinet) położnej środowiskowej-rodzinnej

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • poradnia ginekologiczno-położnicza
 • poradnia okulistyczna
 • poradnia laryngologiczna
 • poradnia neurologiczna

pozostałe

 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia EKG
 • Pracownia USG
 • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (punkt pobrań)
 • Gabinet zabiegowy
 • Punkt szczepień

medycyna szkolna

Gabinety medycyny szkolnej (3 gabinety) w:

 • Szkole Podstawowej nr 1,
 • Szkole Podstawowej nr 3,
 • Zespole Szkół 3.