ZOZ Wojkowice

Zakład Opieki Zdrowotnej Wojkowice

INFORMACJAInformujemy, że w naszej placówce można zaszczepić się przeciw COVID-19 Dawką przypominającą szczepimy pacjentów, które ukończyły 60 lat oraz osoby, które ukończyły 12 lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami odporności.
Szczepimy również pozostałe grupy wiekowe, które nie zaszczepiły się dawką 1-3.

INFORMACJAZakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach informuje, że od dnia 01.02.2022r. można zapisać na szczepienie przeciw Covid–19 dzieci powyżej 5 r ż.


Możliwości zapisów na szczepienie przeciwko COVID-19:
 • u Koordynatora szczepień telefonicznie: 32/769-51-10
 • osobiście u koordynatora szczepień w ZOZ Wojkowice w godzinach:
  Poniedziałek – Czwartek: 07:00 – 14:00
  Piątek: 07:00 – 13:00
 • przez stronę: www.pacjent.gov.pl

Przeczytaj, co powinieneś wiedzieć o szczepionce  przeciwko COVID-19.
 • Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna. 
 • Szczepienia obejmą najpierw osoby najbardziej narażone na zakażenie.
 • Szczepienia obejmą najpierw osoby najbardziej narażone na zakażenie. Są to:

Na etapie 0

 • pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę)
 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej albo w innej uczelni prowadzącej zajęcia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym
 • pracownicy domów pomocy społecznej i  innych placówek  zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 • farmaceuci i technicy farmaceutyczni
 • rodzice wcześniaków urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i przebywających w szpitalu.

Szczepienia medyków i innych osób z grupy 0, które nie zaszczepiły się w terminie dla tej grupy, zaczęły się 8 marca. Medycy, którzy jeszcze się nie zaszczepili, mają wystawione e-skierowania na szczepienie i mogą się zgłosić do dowolnego punktu szczepień. 

Na etapie I

 • seniorzy 60+ –  szczepienia zaczęły się 25 stycznia. Czytaj: Seniorzy szczepią się przeciw COVID-19
 • pensjonariusze zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych – szczepienia odbywają się w placówkach
 • osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 – rozpoczęcie szczepień 15 marca.  Ta grupa obejmuje osoby: 
  • dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
  • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią lub 
  • poddawane  przewlekłej wentylacji mechanicznej lub
  • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne
 • nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
 • nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami 
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, straży gminnych (miejskich), Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze – rozpoczęcie szczepień 29 marca. Skierowania są widoczne na Internetowych Kontach Pacjenta, ale nie są dostępne w e-rejestracji. Osoby nie umawiają się indywidualnie na szczepienia, ale są umawiane na nie przez wyznaczonych koordynatorów szczepień w jednostkach.  

W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, kiedy nie ma dostępnej osoby z grupy objętej szczepieniami lub nie może się ona poddać szczepieniu, dopuszcza się jednorazowe, incydentalne zaszczepienie innej osoby pełnoletniej.

Na etapie II

Jak wygląda szczepienie

owinieneś wiedzieć:
 • szczepionka jest podawana domięśniowo, najlepiej w mięsień naramienny
 • otrzymasz dwie dawki szczepionki (0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 dni. Jeśli po pierwszej dawce źle się czułeś/aś, spytaj lekarza o możliwość podania drugiej dawki innej szczepionki 
 • nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w wieku 65 lat i więcej
 • szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co najmniej 7 dni od otrzymania drugiej dawki.

Szczepienie odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym. Przed szczepieniem otrzymasz kwestionariusz do wypełnienia. Nie ma  zaleceń dotyczących szczególnego przygotowania do szczepienia.

Zgłoś i omów z personelem szczepiącym, jeżeli:
 • miałeś ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek szczepieniu
 • zemdlałeś po zastrzyku
 • chorujesz na cokolwiek w tej chwili
 • masz problemy z krzepnięciem krwi, łatwo tworzą się siniaki lub przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe;
 • masz osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby, takiej jak zakażenie wirusem HIV
 • przyjmujesz leki (np. kortykosteroidy) wpływające na odporność oraz leki immunosupresyjne.

Powiedz personelowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujesz stosować oraz o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach.

Nie zostaniesz zaszczepiony/a, jeśli masz ciężką chorobę przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją. Występowanie łagodnej infekcji i/lub niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić do przesunięcia szczepienia.

Po podaniu szczepionki zostaniesz pod obserwacją przez co najmniej 15 minut.

Szczepienie nie jest obowiązkowe, jednak im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza. 

Jakie korzyści wynikają z zaszczepienia się

Szczepionka chroni przed objawami COVID-19, co udowodniono w badaniach klinicznych. Zarówno w przypadku szczepionki Comirnaty, jak też szczepionki Moderna na stronach Europejskiej Agencji Leków (EMA)  widnieje informacja, że nie jest znany wpływ szczepienia na przenoszenie wirusa i czy osoby zaszczepione mogą przenosić wirusa SARS-CoV-2. Badania kliniczne są zaplanowane na 2 lata i w ramach dopuszczenia warunkowego firmy będą uzupełniały dane po kolejnych okresowych ocenach.

Fakt zaszczepienia zostanie potwierdzony poprzez Unijny Certyfikat COVID, który  znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta. Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator:
 • zaloguj się na Twoje Internetowe Konto Pacjenta
 • wybierz kafelek „Certyfikaty” na dole strony
 • wybierz rodzaj certyfikatu i kliknij na „Pobierz kod QR”
 • zapisz pdf na swoim urządzeniu lub wydrukuj, możesz też zeskanować kod.

Możesz też otrzymać UCC go w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) dostaje m.in. osoba, która otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. W Polsce UCC będzie ważny po 14 dniach od podania drugiej dawki dwudawkowej szczepionki lub po podaniu jednodawkowej szczepionki.Unijny Certyfikat COVID (UCC) to elektroniczne zaświadczenie, które ułatwi Ci bezpieczne i swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej w czasie pandemii.

Poza tym osoba, która może udowodnić, że jest zaszczepiona, nie jest wliczana do limitu osób uczestniczących w imprezach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych, weselach. 


koronawirus-informacje

koronawirus informacje