ZOZ Wojkowice

Zakład Opieki Zdrowotnej Wojkowice

Wojkowice, dnia 5 Grudnia 2022r.


Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach informuje o wycofaniu zaproszenia do złożenia oferty na ,,Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej ” bez podania przyczyny.

Wojkowice, dnia 21 Marca 2022r.


plan zamówień publicznych na 2022r.


Wojkowice, dnia 08 Października 2021r.

OGŁOSZENIE

PRZETARGU (KONKURSU OFERT) NA NAJEM POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH
NA APTEKĘ OGÓLNODOSTĘPNĄ (przy ul. PCK 1 w Wojkowicach)


Dotyczy: wykazu nieruchomości wywieszonego w siedzibie ZOZ w Wojkowicach,
Przychodni Wojkowice ul. PCK 1, 42-580 Wojkowice
na okres 21 dni

w terminie od 08 Października 2021r. 28 Października 2021.

Załączniki do pobrania dostępne poniżej:
Informacja_o_przetargu.pdf
Wykaz_nieruchomosci.pdf
Ogloszenie_przetargu.pdf
Zalacznik_1_do_ogloszenia-Formularz_oferty.pdf
Zalacznik_2_do_ogloszenia-Regulamin.pdf
Zalacznik_3_do_ogloszenia-Wzor_umowy.pdf