ZOZ Wojkowice

Zakład Opieki Zdrowotnej Wojkowice

Ankieta oceniająca stopień zadowolenia Pacjenta
Szanowni Państwo!
Mając na uwadze rozwijanie i doskonalenie kontaktów zwracamy się z uprzejma prośbą o udzielenie
odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania.

Ankieta jest całkowicie dobrowolna i anonimowa.

     *

     *

bardzo dobrze
dobrze
średnio
raczej źle
źle
jak oceniają Państwo sposób rejestracji osobistej?
jak oceniają Państwo sposób rejestracji telefonicznej?
jak oceniają Państwo dostępność do lekarzy?
jak oceniają Państwo stosunek personelu medycznego do pacjenta?
jak oceniają Państwo stosunek pracowników rejestracji do pacjenta?
jak oceniają Państwo stosunek lekarzy do pacjenta?
jak oceniają Państwo dostępność do informacji na temat usług medycznych?

Czy są inne elementy, które należałoby doskonalić w celu poprawy jakości naszych usług? Prosimy o krytyczne uwagi i sugestie

Czy są inne elementy, które należałoby doskonalić w celu poprawy jakości naszych usług? Prosimy o krytyczne uwagi i sugestie